GRV-201

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TimDesigns en de afnemer met betrekking tot de levering van product of dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

De Algemene voorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden