GRV-201

Gebruik TimDesigns-website

1.1  Het is Gebruikers niet  toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TimDesigns. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

1.2 Het gebruik van enige informatie verkregen middels de Website gebeurt voor risico van de Gebruiker.

1.3 Door Gebruikers van de Website geplaatste berichten geven niet de mening van TimDesigns weer en moeten beschouwd worden als de privé-mening van de plaatser van het bericht of de reactie.

1.4 TimDesigns betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar Website. Dat geldt ook voor de informatie die zij op haar website ter beschikking stelt aan Gebruikers. TimDesigns aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de Gebruiker neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

1.5 TimDesigns heeft het recht Gebruikers de toegang tot niet openbare gedeeltes van de Website te ontzeggen.