Ieder idee kun je vertalen in talloze ontwerpen voor producten. Maar daarop zit u niet te wachten. U wilt een product dat optimaal aansluit bij uw wensen. Betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig, dat staat buiten kijf. Maar er zijn nog tal van andere factoren die van invloed zijn op het meest optimale ontwerp voor uw product.

Werkwijze bij De ontwikkeling:
Allereerst zullen wij samen met u een specificatie van het product opstellen, zodat het voor het me en u is wat u precies wilt hebben. Daarna wordt de juiste strategie gekozen, welke functies gaan we in hardware doen en welke in software en programmeerbare logica. Door mijn ervaring op al deze gebieden, kan ik het geheel van mogelijkheden overzien en de beste keuze voor het ontwerp maken.

Hierna zal de ontwerpfase beginnen. Afhankelijk van de gekozen oplossing zal de ontwerpfase starten. Zodra het hardware design gereed is zal de PCB geproduceerd en afgemonteerd worden waarna het geheel geëvalueerd zal worden.

Gedurende het ontwerp van de hardware zal ook begonnen worden met de ontwikkeling van de software. Zodra de hardware beschikbaar is zal de software uitgebreid getest worden waarna we kunnen overgaan op het productiegereed maken van het product.

ik ontwikkel klantspecifieke elektronica. Hardware die volledig geïntegreerd kan worden in uw product of machine.
Deze hardware wordt volledig geoptimaliseerd voor uw toepassing, zodat alle benodigde signalen rechtstreeks op de print kunnen worden aangesloten. Dit biedt een aantal voordelen:

- compactere bouwwijze
- minder installatietijd
- productbescherming
- optimaal energieverbruik
- oplossing geoptimaliseerd voor uw gebruikscondities

Om ervoor te zorgen dat u de juiste oplossing in handen heeft wordt een ontwikkeltraject doorlopen met een aantal vaste onderdelen:
Allereerst worden de volledige specificaties opgesteld. Denk daarbij aan het vaststellen van de functionele eisen, omgevingscondities, gebruiksomstandigheden, signaalniveaus en andere technisch relevante informatie. In diezelfde fase wordt ook gekeken naar economische aspecten: seriegrootte, gewenste kostprijs, economische levensduur etc. maar ook wettelijke voorschriften, welke normen zijn van toepassing, in welke landen wordt het product gebruikt.

Na het vaststellen van de specificaties wordt het systeem ontwerp gemaakt, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met testmogelijkheden (kwaliteitswaarborging), kostprijs, leverbaarheid van componenten, produceerbaarheid en service aspecten. Het elektronisch ontwerp moet goed aansluiten op de te ontwikkelen software en moet ook passen bij de filosofie van het product. Dat lukt alleen door integraal te ontwikkelen, zodat alle aspecten meegenomen worden in het ontwerp.
Als het systeemontwerp klaar is, wordt een elektronisch ontwerp gemaakt (elektrisch schema) en begint meestal gelijktijdig de software ontwikkeling. Zodra het elektrisch schema volledig is ingevoerd, alle vormen van componenten bekend zijn en de vorm van de PCB bekend is wordt het printontwerp gemaakt. Vervolgens wordt hiervan een prototype vervaardigd welke wordt voorzien van componenten.

Als de software inmiddels ook gereed is, kan de testfase beginnen. Ik controleer of het ontwerp op alle aspecten voldoet aan de gestelde eisen.